Datasheets search
English | Русский


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  
Поиск документации /

V436516Z04VTG-75 datasheetdatasheet for V436516Z04VTG-75 by Mosel Vitelic   Название электронного компонента: V436516Z04VTG-75

Описание V436516Z04VTG-75: 3.3V 16M x 64 high performance PC133 unbuffered SODIMM

Производитель: Mosel Vitelic

Темп. диапазон: Min: 0°C | Max: 70°C

Корпус и выводы: TSOP (Pins: 144)

Формат файла: PDF (Requires Adobe Acrobat Reader)

Размер V436516Z04VTG-75 datasheet: 152Kb

Скачать V436516Z04VTG-75 datasheet: V436516Z04VTG-75.PDF


 © Datasheets.ru 2005-2019